Location Image

Çeysa Twin Towers

Yenişehir/Diyarbakır

Time Image

08:30

17:30

Rekabet Hukuku

Diyarbakır Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde tekelleşmenin önlenmesi ve ekonomik etkinliğin sağlanması düşüncesinden doğmuş bir hukuk alanıdır. Ticari süjeler arasında haksız rekabet teşkil edecek kötü niyetli hukuki iş, işlem ve fiillerin, tazmin yükümlülüğü ve diğer yaptırımlarla engellenerek ticari hayatta rekabetin sınırları çizilmektedir. Rekabetin korunarak ekonominin gereklerinin ve dolayısıyla kamu menfaatinin korunması amaçlandığından rekabet hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk arasında karma bir hukuk alanıdır. Ekincioğlu Hukuk & Danışmanlık, gerek hangi faaliyetlerin rekabet kurallarına aykırılık teşkil edeceği gerek rekabet kurallarını ihlal eden fiil ve işlemler nedeniyle gerekli hukuki işlemlerin başlatılması bakımından her zaman yanınızdadır.

Benzer Yazılar

Yandex.Metrica