Location Image

Çeysa Twin Towers

Yenişehir/Diyarbakır

Time Image

08:30

17:30

Ceza Hukuku

Diyarbakır Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, gerek mağdurun gerek sanığın korunmasını garanti eden, kişilere kanuni güvenceler ve haklar tanıyan hukuk alanıdır. Usulün uygun ve kişilerin haklarının temin edildiği yargılamaların yapılabilmesi, silahların eşitliği ilkesinin yerine getirilebilmesi ve hukuka aykırılıkların önlenebilmesi profesyonel hukuki yardımla mümkündür. Kişi haklarının korunmasını öncelik tutan Büromuz soruşturma ve kovuşturmada, kanun yollarının tüketilmesinde, Anayasa Mahkemesi ile AİHM başvuru süreçlerinin tamamında işini özenle yürüterek müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Benzer Yazılar

Yandex.Metrica